úterý 5. listopadu 2013

Moderní bojiště,dělostřelectvo a jejich použíti na bojišti

Neustale mi pořad nesedí použití samohybných houfnic na bojištích Able Archera přeci jenom průměřné
bojiště v AA reprezentuje plochu 2,5x2,5km nebo 2,5x3,6 km a houfnice a dělostřelectvo má v průměru dostřel vyšší jak 16km ačkoliv samožřejmně spousta hráču by chtěla vyložit Dany a Akatysie,Abboty atd nicmeně stálé více nabývám dojmu že prostě do tohoto měřítka hry nepatří. Samozřejmně hrači stále budou moct zažádat o dělostřeleckou podporu  ale v jiném stylu.

kromě minometů jak pěchotních a v carrierech budou si moci v ramci budovaní moci zakoupit i dělostřelecké útoky z týlu. ty hrači budou moci použit dvěma způsoby  tzv. on call  tzn. že některé jednotky velitelské jednotky (roty,čety,praporu),průzkumné jednotky a FSO budou moci složit TQ test a pokud je uspěšný mohou na cíl do vzdalenosti 20" v LOS použit dělostřeleckou templatu která scatteruje - pouze FSO scatter muže snižit. druhá možnost je preplanned strike tento úder udeří na daný Area Terrain ve vybrané kolo (napsáno dopředu na kus papíru) FSO muže pokud složí TQ test odložit útok na další kolo

Iam still dont like usage of Howitzers and artillery on battlefields of Able Archer. still normal table represents area 2,5x2,5 klicks or 2,5x3,6 klicks and modern artillery (not counting mortars) have range more than 16km. ofcourse lots of players wants to deploy SPH Dana,Akatysia,Abotts etc.. but i still thinking i will get rid off them they simply dont belong on scale the game represents. You will still had the chance to have artillery support but in different style.

Apart from mortars (infantry and in carriers) can players when building battlegroup buy artillery strikes. this strikes can be used in two ways first is "on call" some vehicle (Command,Recon or FSO) instead of normal action spot for artillery. the unit must pass TQ test, if test is passed succesfully player can put artillery template anywhere within Line of Sight in distance up to 20" (1km) however artillery template will scatter. another way is "Preplaned strike" this strikes are planned before game starts after deployment (player will take note on paper it will show to the opponent in turn that artillery have to  strike. FSO can delay strike into next turn if he pass TQ test.

Žádné komentáře:

Okomentovat