pátek 21. června 2013

Dobře tvorba armády mark 2

tak jsme to trochu pročesali zjednodušili a uvidíme co teď....Tvorba armády
Able Archer muže být hrán na několika „stupních“. Nejmenší útvar, který lze v hrách Able Archer nasadit je rota.
Každá rota je tvořena 2-4 četami. Čety dělíme na 5 typů – obrněné, mechanizované, pěší, aeromobilní a podpůrné.
Obrněné čety se skládají pouze, jak už název napovídá obrněných jednotek, obrněné četa T-72 Československé armády je krásným příkladem -  četa se skládá ze tří tanků T-72 . obvyklí počet vozidel v obrněné četě je 3 až 4 vozidla ale některé čety mají 6 a více vozidel.
Některé armády mohou nasadit sekce, ty se ve hře počítají jako normální četa.
Mechanizované čety obsahují pěší elementy a jejich transporty obvykle obrněná vozidla, ale mohou zde být i různé soft vozidla. Obvykle obsahuje mechanizovaná četa 3 až 4 družstva, a přidělené transporty.
Pěší čety jsou složeny pouze z pěších družstev, obvykle obsahují i velitelské družstvo obsahuj 2-4 družstva.
Aeromobilní čety jsou vybaveny helikoptérami ať už bojovými či transportními, v druhém případě mohou také obsahovat pěchotu, kterou transportují, až na tuto výjimku, aeromobilní jednotky nemohou obsahovat jiné pozemní jednotky. 
Podpůrné čety – tyto čety obvykle nejsou, součástí struktury praporu, proto zde najdeme dělostřelecké jednotky, podporu letectva, ženisty. Proto tyto jednotky jsou obvykle pouze přiřazeny k praporu po dobu operace, a nespadají do jeho organizační struktury
Roty
Roty dělíme na dvě kategorie, stejnorodé a kombinované. Každá rota se skládá z 2 až 4 čet.
Stejnorodé roty jsou vždy složeny z jednoho typu čet
Kombinované roty jsou složeny z dvou různých typů čet. Lze kombinovat obrněné čety, obrněné čety s mechanizovanými.
Pěchotní čety lze pouze kombinovat s jinými pěchotními četami (pokud nejsou aeromobilní nebo mechanizované)
Aeromobilní kombinované roty obsahují transportní helikoptéry vezoucí pěchotu a čety bojových helikoptér které poskytují pěšákům palebnou podporu.
Velitelská vozidla a týmy
Stejnorodé roty obrněných vozidel nebo mechanizované pěchoty, mohou obsahovat jedno nebo více velitelských vozidel. Pokud má rota 9 a měně vozidel muže obsahovat 1 velitelské vozidlo. Pokud rota obsahuje deset a více vozidel muže si zakoupit až dvě velitelská vozidla. Typ velitelského vozidla je uveden u každé čety v armylistu.
Pěší a mechanizované roty si mohou zakoupit velitelský tým, za každé dvě čety pěchoty, a to za cenu 20 bodů
Kombinované roty mohou zakoupit buď velitelský tým, nebo vozidlo podle toho, která typ jednotek má v rotě majoritu.
Prapory
Prapory jsou tvořeny třemi až čtyřmi stejnorodými rotami. Roty si mohou čety mezi sebou měnit a vytvořit tak kombinované roty. Musí však dodržovat pravidla pro kombinované roty (max. 2 typy čet)
 Přiřazené čety
Za každou rotu v praporu můžete praporu přidělit jednu četu. Tyto přidělené čety nemohou využívat bonusu velitelských jednotek. Většinou sem spadají jednotky dělostřelectva, protivzdušné obrany nebo ženijní jednotky
Velitelství praporu
Praporu lze zakoupit velitelské vozidlo za každou rotu v praporu. Typ těchto vozidel je uveden v armylistu.Podpora
Každý prapor má k dispozici různé typy podpory, které si během vytváření armády muže zakoupit. Jsou to Letecká podpora, vzdálená dělostřelecká podpora a minová pole.
Letecká podpora zahrnuje většinou jedno letadlo, které mohou vaše velitelské jednotky zavolat na bojiště, aby provedli vzdušný úder.
Vzdálená dělostřelecká podpora reprezentuje podporu baterii na úrovni divize, armády atd., tyto baterie se nacházejí daleko za frontovou linii a poskytují palebnou podporu celé armádě nejenom hráčovo rotě/praporu/pluku. Proto si každý útok musí hráč zaplatit zvlášť. Za kolo muže Vdp vystřelit pouze jednou.
Minová pole hráč, který je obránce si muže zakoupit minová pole. Jedno minové pole má rozměr 1x1"

Žádné komentáře:

Okomentovat