čtvrtek 20. června 2013

Nový popis tvorby armády


Trochu jsem předělal tvorbu armády žadné velké změny jenom trochu víc definic a přerozdělení


Tvorba armády
Able Archer muže být hrán na několika „stupních“. Nejmenší útvar, který lze v hrách Able Archer nasadit je rota.
Každá rota je tvořena 2-4 četami. Čety dělíme na 5 typů – obrněné, mechanizované, pěší, aeromobilní a podpůrné.
Obrněné čety se skládají pouze, jak už název napovídá obrněných jednotek, obrněné četa T-72 Československé armády je krásným příkladem -  četa se skládá ze tří tanků T-72 . obvyklí počet vozidel v obrněné četě je 3 až 4 vozidla ale některé čety mají 6 a více vozidel.
Některé armády mohou nasadit sekce, ty se ve hře počítají jako normální četa.
Mechanizované čety obsahují pěší elementy a jejich transporty obvykle obrněná vozidla, ale mohou zde být i různé soft vozidla. Obvykle obsahuje mechanizovaná četa 3 až 4 družstva, a přidělené transporty.
Pěší čety jsou složeny pouze z pěších družstev, obvykle obsahují i velitelské družstvo obsahuj 2-4 družstva.
Aeromobilní čety jsou vybaveny helikoptérami ať už bojovými či transportními, v druhém případě mohou také obsahovat pěchotu, kterou transportují, až na tuto výjimku, aeromobilní jednotky nemohou obsahovat jiné pozemní jednotky. 
Podpůrné čety – tyto čety obvykle nejsou, součástí struktury praporu, proto zde najdeme dělostřelecké jednotky, podporu letectva, ženisty. Proto tyto jednotky jsou obvykle pouze přiřazeny k praporu po dobu operace, a nespadají do jeho organizační struktury
Roty
Roty dělíme na dvě kategorie, stejnorodé a kombinované. Každá rota se skládá z 2 až 4 čet.
Stejnorodé roty jsou vždy složeny z jednoho typu čet, u pěchoty a mechanizované pěchoty se čety mohou lišit, ale čety vozidel musí jí být stejná tj. stejný typ a počet vozidel v každé četě, dělostřelecké roty nazýváme baterie. Baterie jsou ty roty, které obsahují vozidla se zbraní ART. Baterie jsou vždy stejnorodé.
Kombinované roty obsahují dva různé typy čet:
Obrněné čety různých typu  přiklad Americká ACR company – 2 čety tanků Abrams, 2 čety Armoured Cavalry M3 Bradley
Obrněné a mechanizované čety Ruská mechanizovaná četa – 1 četa tanků T72 a 3 čety pěchoty v BVP-2
Aeromobilní kombinované roty. Aeromobilní čety jsou často kombinované, obsahují transportní helikoptéry vezoucí pěchotu a čety bojových helikoptér které poskytují pěšákům palebnou podporu. Dobrý přiklad budou 3 čety pěchoty ve vrtulníkách UH-60 a 1 letka AH-1 Hueycobra.
Velitelská vozidla a týmy
Stejnorodé roty obrněných vozidel nebo mechanizované pěchoty, mohou obsahovat jedno nebo více velitelských vozidel. Pokud má rota 9 a meně vozidel muže obsahovat 1 velitelské vozidlo. Pokud rota obsahuje deset a více vozidel muže si zakoupit až dvě velitelská vozidla. Typ velitelského vozidla je uveden u každé čety v armylistu vždy vybíráme to, které jednotky mají v rotě majoritu
Pěší a mechanizované roty si mohou zakoupit velitelský tým, za každé dvě čety pěchoty, a to za cenu 20 bodů
Kombinované roty mohou zakoupit buď velitelský tým, nebo vozidlo podle toho, která typ jednotek má v rotě majoritu. Majoritu mohou tvořit pouze vozidla nebo pěchota
Prapory
Prapory jsou tvořeny třemi až čtyřmi stejnorodými rotami. Mohou však své čety kombinovat mezi sebou pokud jsou splněny pravidla pro kombinované roty.
Přiřazené čety
Za každou rotu v praporu můžete praporu přidělit jednu četu, která není součástí žádné roty a existuje mimo organizační strukturu praporu proto nemůže využívat bonusu velitelských jednotek. Většinou sem spadají jednotky dělostřelectva, protivzdušné obrany  nebo ženijní jednotky


Velitelství praporu
Prapor může mít jednu velitelskou četu, která bude složena pouze z velitelských vozidel. Muže obsahovat vozidlo za každou rotu v praporu. Vozidla nemusí být stejného typu.
Podpora
Každá jednotka si muže zakoupit podporu ve formě podpory divizního dělostřelectva nebo vzdušnou podporu. Divizní podpora se liší od stadartního dělostřelectva tak že se modely nevykládají na stůl a mají omezení počet útoku, hrač platí za každý útok  zvlašť a cena je vypočítana podle typu munice který je pro daný útok k dispozici.
Letecká podpora jsou letadla která jsou vyslána z letecké základny, mají neomezený počet použití a většinou se jedna o jeden stroj ale jejich počet muže být navýšen při tvorbě armády.
 Některé scénaře vám umožní nakoupit i minová pole jejich počet však bývá omezen.

Žádné komentáře:

Okomentovat