pátek 28. června 2013

Finalní verze tvorby armády snad už finalní podoba tvorby armády značně jsem to zjednodušil takže snad je to nyní už pochopitelné, pro připad jsem přidal i příklady

Tvorba Armády
Každý velitel potřebuje bojové jednotky, aby byl úspěšný na bitevním poli následující kapitola je věnovaná jak vytvořit bojovou jednotku pro hru Able Archer. Proces tvorby jednotek je trochu jiný, než na co jste pravděpodobně zvyklí z jiných her.
Základním stavebním kamenem každé „armády“ jsou elementy, ty představují jednotlivá vozidla nebo družstva. Elementy jsou združovany do čet, a čety zase tvoří roty, a roty prapory.
Každá četa v armylistu má následující atributy:
·          Složení – jaký typ a počet jednotek daná četa obsahuje
·          Typ čety – obrněné, mechanizované a aeromobilní čety mohou tvořit roty, podpůrné jednotky mohou být pouze přiřazené k rotě
·          Cena – kolik daná četa stojí
·          Četa si muže/musí zakoupit – vylepšení (upgrady) které si jednotka muže/musí zakoupit
Roty
Čety musí být sdruženy do rot. Roty musí obsahovat 2-4 roty ne méně ne více. Každá rota muže mít maximálně dva druhy čet. Lze vytvářet následující kombinace v rotě:
·          Obrněné
·          Pěší
·          Mechanizované
·          Aeromobilní
·          Obrněné a mechanizované
Podpůrné čety
Ke každé rotě v armádě můžete dokoupit jednu podpůrnou četu, ta ovšem nesmí využívat bonusy velitelských týmů nebo vozidel.
Velitelská vozidla/týmy
Každá rota má pevně stanoveného velitele, který vede jednotku do boje. Obrněné jednotky,Aeromobilní a mechanizované jednotky, mají velitelská vozidla. Rota muže obsahovat 1 velitelské vozidlo, pokud obsahuje 9 a méně vozidel. Pokud obsahuje 10 a více vozidel muže mít až dvě velitelská vozidla. Pěší roty nemohou mít velitelská vozidla, místo toho mají pěší velitelské týmy. Rota muže mít až dva velitelské týmy. Mechanizované a Aeromobilní roty mohou mít také místo vozidel pěší týmy, pokud si to hráč přeje.
Příklad: Hráč Americké armády se rozhodl postavit následující rotu inspirovanou knihou Team Yankee. Rota obsahuje tři čety tanků M1A1(Obrněná četa) a mechanizovanou četu v transportérech M113 (Mechanizovaná četa). Protože rota má více jak 10 vozidel, muže koupit dvě velitelská vozidla rozhodne se pro dva velitelské tanky M1A1  Abrams. Ke každé rotě, můžete přiřadit jednu podpůrnou četu, v tomto případě byla přiřazena protitanková četa M901 ITV.
Prapor
Roty se sdružují do praporů, každý prapor má 2-4 roty. Čety v praporu nemusí být stejného typu.

Velitelská vozidla praporu
Za každou rotu v praporu si hráč může koupit jedno velitelské vozidlo/tým nebo dělostřeleckého návodčího(FSO).
Typy velitelských vozidel/týmu a návodčích naleznete v příslušném armylistu.
Příklad: hráč Sovětské armády si připravuje armádu ve velikosti praporu pro následující bitvu. Jeho prapor má celkem tři roty. Dvě tvořené tanky T-64 a třetí rota obsahuje mechanizovanou pěchotu v transportérech BMP. Za každou rotu muže dokoupit podpůrnou rotu zvolí tedy dvě protitankové čety BRDM2 Malyutka a jednu aeromobilní četu vybavenou vrtulníky Mi-24 Hind.  Protože jeho prapor má tři roty muže zvolit až tři velitelská vozidla rozhodne se pro dva tanky T-64. Místo třetího velitelského vozidla zvolí dělostřeleckého návodčího ve vozidle UAZ 469.

Podpora
Hráč muže svým jednotkám „dokoupit“ leteckou podporu. Letadla nikdy nezačínají na stole, ale musí být na bojiště přivolány velitelským elementem. Letadla většinou létají samotná nebo ve dvoučlenných skupinách.

Žádné komentáře:

Okomentovat